Οι Έλληνες της Στάζι : το Υπουργείο Κρατικής Ασφάλειας και οι έλληνες πολιτικοί πρόσφυγες στη Γερμανική Λαοκρατική Δημοκρατία - Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (ΠΑΜΑΚ), 2015.

 1. Έκδοση
 2. Ηλεκτρονικό βιβλίο
  1. Πολιτικοί πρόσφυγες
  1. Δορδανάς, Στράτος Ν. (1968-)
  2. Καλογρηάς, Βάιος (1974-)
  1. Θεσσαλονίκη
  1. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (ΠΑΜΑΚ)
 3. 2015