Το ελληνικό συνδικαλιστικό κίνημα κατά τη δεκαετία του '40 και τα περιθώρια της πολιτικής - Αθήνα: Εκδόσεις Καστανιώτη, 1999.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Van Schalkwijk, Sofoula
  2. Janssen, Marjolijne
  1. Αθήνα
  1. Εκδόσεις Καστανιώτη
 3. 1999
  1. ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
   ΠΡΟΛΟΓΟΣ
   ΕΙΣΑΓΩΓΗ
   ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
   Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ
   ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
   ΚΑΤΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
   ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
   ΜΙΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΑΠΛΩΣ ΑΝΑΒΛΗΘΕΙ
   ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
   ΚΑΘ’ ΟΔΟΝ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΕΣ
   ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
   Η ΠΑΝΤΟΔΥΝΑΜΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
   ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
   Η ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΕΠΟΧΗ
   ΕΠΙΛΟΓΟΣ
   ΠΕΡΙΛΗΨΗ
   ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ