Αυγουστίδης, Άγγελος. De Griekse Vakbeweging in de jaren 40 en de marges van de politiek

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Αυγουστίδης, Άγγελος (1946-)
 2. Βιβλιογραφικά έργα [προσώπων]
 3. 1988
 4. Ολλανδικά
  1. Από 10/1940 - Μέχρι 12/1949
  1. Συνδικαλιστικές διαστάσεις
  1. W0364
  1. 312433635 (Work) ⟶ Avgoustidis, Angelos, 1946-. | Griekse vakbeweging in de jaren 40 en de marges van de politiek
  1. Το έργο του Άγγελου Αυγουστίδη «De Griekse Vakbeweging in de jaren 40 en de marges van de politiek» που προέρχεται από τη διδακτορική διατριβή του κυκλοφόρησε το 1988 στην ολλανδική γλώσσα ενώ το 1999 μεταφράστηκε στα ελληνικά με τίτλο «Το ελληνικό συνδικαλιστικό κίνημα κατά τη δεκαετία του '40 και τα περιθώρια της πολιτικής».  Στο έργο ο συγγραφέας διερευνά την ιστορία του ελληνικού συνδικαλιστικού κινήματος τη δεκαετία του ’40, που συνδέεται άμεσα με την άνοδο και την πτώση του αντιστασιακού κινήματος του ΕΑΜ. Ανιχνεύει τους στόχους και παρακολουθεί πώς ένα συνδικαλιστικό κίνημα μιας κατά βάσιν αγροτικής χώρας κατόρθωσε, στη διάρκεια της Κατοχής, να γίνει μεγάλο και ισχυρό, και με ποιους τρόπους, μετά την Απελευθέρωση, οι μεγάλες συνδικαλιστικές οργανώσεις, με την επέμβαση του κράτους, έπεσαν και πάλι στα χέρια κρατικοδίαιτων εργατοπατέρων

 5. Original: . - Rules: RDA