Η ελληνική τραγωδία : από την απελευθέρωση ως τους συνταγματάρχες - Αθήνα: Νέα Σύνορα, 1981.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Τσουκαλάς, Κωνσταντίνος (1937-)
  1. Ιορδανίδης, Κώστας
  1. Αθήνα
  1. Νέα Σύνορα
 3. 1981
  1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
   Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (1821 - 1909)
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
   Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (1909 - 22)
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
   Η ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (1922 - 40)
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
   ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ (1940 - 44)
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
   ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ (ΜΑΡΤΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1944)
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
   ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1944 . Η ΚΑΜΠΗ (1944 - 46)
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ
   ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ (1946 - 49)
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ
   ΤΑ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΑ ΤΟΥ ΕΜΦΥΛΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΚΑΙ Η ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΤΩΝ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ (1949 - 52)
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ
   ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ «ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΣ» - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (1952 - 63)
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ
   ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΩΝ (1952 - 63)
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ
   ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ
   Η ΑΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ (1959 - 63)
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ
   Η ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ (1963 - 65)
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
   ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΑ Ή ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΩΝ; (1965 - 67)
   ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ