Τσουκαλάς, Κωνσταντίνος. The Greek tragedy

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Τσουκαλάς, Κωνσταντίνος (1937-)
 2. Βιβλιογραφικά έργα [προσώπων]
 3. 1969
 4. Αγγλικά
  1. Πριν 1940 - Μετά 1950
  1. Πολιτικές διαστάσεις
  1. W0365
  1. 312391756 (Work) ⟶ Tsoukalas, Kōnstantinos, 1937-. | Greek tragedy
  1. Οι δικτατορίες δεν πέφτουν από τον ουρανό. Αν η 21η Απριλίου 1967 αιφνιδίασε τη διεθνή κοινή γνώμη, η εγκαθίδρυση μιας στρατιωτικής δικτατορίας, για τον ελληνικό λαό, ήταν από καιρό, ένα γεγονός ευεξήγητο και μάλιστα ενδεχόμενο. Σκοπός αυτού του βιβλίου είναι να εξηγήσει την προέλευση αυτού του γεγονότος και τη λειτουργία των κοινωνικών, πολιτικών και διεθνών δυνάμεων, που το κατέστησαν δυνατό. Αναγκαστικά λοιπόν θα εξετάσουμε από κοντά τις πηγές και την ιστορική τους εξέλιξη. Πάντως, αυτό το έργο δεν προτίθεται να παρουσιαστεί ως ιστορικό αφήγημα ούτε σκοπεύει να διηγηθεί ιστορία, αλλά να δώσει ένα πλαίσιο που θα βοηθά στην ερμηνεία της. Γι’ αυτό το λόγο το βάρος έπεσε κυρίως σε μερικές πρόσφατες περιόδους, κατά τις οποίες μια ανακατάταξη των κοινωνικών δυνάμεων έδωσε αφορμή σε σημαντικές πολιτικές αλλαγές και βαθιές μεταβολές στην κοινωνική δομή. Αυτοί οι νέοι προσανατολισμοί βοηθούν, με τη σειρά τους, να γίνει κατανοητή η μεταγενέστερη εξέλιξη του συστήματος. Εξ άλλου, κάθε φορά που βρισκόμαστε εν όψει αποφασιστικής καμπής επιβάλλεται να εξετάζονται, με εντελώς ιδιαίτερη προσοχή, οι σχέσεις μεταξύ των ελληνικών δεδομένων και της επιρροής των συνασπισμών των ξένων μεγάλων δυνάμεων. Περισσότερο παρά για οποιαδήποτε άλλη χώρα, είναι απαραίτητη η συσχέτιση μεταξύ των εθνικών και των διεθνών παραγόντων προκειμένου να κατανοήσουμε τη σύγχρονη Ελλάδα.

   (Από τον πρόλογο του έργου)

 5. Original: . - Rules: RDA