Η επανάσταση στην Ελλάδα, το ΚΚΕ και οι ξένοι φίλοι (εμφύλιος 1945-1949) - Αθήνα: Εκδοτικός Οργανισμός Λιβάνη, 2011.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Διεθνείς διαστάσεις
  1. Οικονομίδης, Φοίβος Ορ. (1948-)
  1. Αθήνα
  1. Εκδοτικός Οργανισμός Λιβάνη
 3. 2011