Δεσποτόπουλος, Κωνσταντίνος Ι. Αναπολήσεις II, 1940-1960

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντίνος Ι. (1913-2016)
 2. Βιβλιογραφικά έργα [προσώπων]
 3. 2006
 4. Ελληνικά
  1. Από 10/1940 - Μετά 1950
  1. Προσωπικές μαρτυρίες
  1. W0371
  1. Οι "Αναπολήσεις II" έχουν θέμα ιστορικά γεγονότα και φάσεις της ζωής μου στις δεκαετίες 1940-1950 και 1950-1960. Η πρώτη δεκαετία είναι μεστή από συγκλονιστικά ιστορικά γεγονότα και τις φοβερές συνέπειές τους για τα πεπρωμένα της γενεάς μου. Η άλλη φέρει τα κατάλοιπα της προηγούμενής της και βαρύνεται από την προσπάθεια για υπερνίκησή τους. Και στις δύο δεκαετίες η ζωή μου ενέχει ελεύθερη συμμόρφωση προς τις υπαγορεύσεις των περιστάσεων, ιδιαίτερα δεινών στην πρώτη, γλίσχρα ευνοϊκών στη δεύτερη. Ευτύχησα να μη παρασυρθώ από τη δίνη των γεγονότων, αλλά και να μοχθήσω δημιουργικά.
   Δεν σημειώνω τα ονόματα υπευθύνων για πράξεις κακουργίας, ώστε και να μη πικράνω τους συγγενείς των. Χαίρω πάντοτε να γεραίρω. Και είχα πολλές ευκαιρίες στη συγγραφή του βιβλίου να εξαίρω το ήθος, αλλά και να μνημονεύω τα πάθη, εκλεκτών ανθρώπων ονομαστί.
   (από τον πρόλογο του Κ. Ι. Δεσποτόπουλου)

 5. Original: . - Rules: RDA