Επιστημονική διημερίδα "Οι εκλογές του 1946 σταθμός στην πολιτική ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας"

  1. Γεγονός
  2. Συνέδρια σχετικά με την ελληνική ιστορία της δεκαετίας του 1940
  3. 09 Νοεμβρίου 2006
  4. 10 Νοεμβρίου 2006
  5. Αθήνα
  6. Ίδρυμα Κωνσταντίνος Κ. Μητσοτάκης
  7. Ελληνική
    1. Το Ίδρυμα Κωνσταντίνος Κ. Μητσοτάκης, διανύοντας τον πέμπτο χρόνο λειτουργίας του, ανέλαβε την πρωτοβουλία διοργάνωσης επιστημονικής διημερίδας με θέμα "Οι εκλογές του 1946: Σταθμός στην πολιτική ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας", η οποία διεξήχθη στις 9 και 10 Νοεμβρίου 2006 στην Αθήνα. Την επιστημονική επιτροπή της συνάντησης αποτελούσαν οι Κωνσταντίνος Σβολόπουλος, Ηλίας Νικολακόπουλος και Γρηγόριος Ψαλλίδας.

  8. Original: AltSol Company. - Rules: RDA