Λυμπεράτος, Μιχάλης Π. Η Αριστερά και οι εκλογές του 1946 : οι προθέσεις, ο μύθος και η πραγματικότητα

 1. Έργο (εξαρτημένο μέρος έργου)
  1. Λυμπεράτος, Μιχάλης Π. (1965-)
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 2006
 4. Ελληνικά
  1. Από 03/1945 - Μέχρι 03/1946
  1. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (ΚΚΕ)
  2. Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο (ΕΑΜ)
  3. Βουλευτικές εκλογές (Μάρτης 1946)
  1. W0372/07
  1. Η συμβολή αυτή παρουσιάστηκε ως εισήγηση στην επιστημονική συνάντηση με θέμα "Οι εκλογές του 1946 σταθμός στην πολιτική ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας". Η συνάντηση αυτή είχε διοργανωθεί από το Ίδρυμα Κωνσταντίνος Κ. Μητσοτάκης, στις 9 και 10 Νοεμβρίου 2006 στην Αθήνα. Δημοσιεύτηκε στην σχετική έκδοση της συνάντησης στις σελίδες 116 ως 149.

 5. Original: . - Rules: RDA
  1. Οι εκλογές του 1946 σταθμός στην πολιτική ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας