Οι εκλογές του 1946 σταθμός στην πολιτική ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας - Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη-Ίδρυμα Κωνσταντίνος Κ. Μητσοτάκης, 2008.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Πολιτικές διαστάσεις
  2. Εκλογικές διαστάσεις
  1. Ψαλλίδας, Γρηγόρης
  2. Ίδρυμα Κωνσταντίνος Κ. Μητσοτάκης
  1. Αθήνα
  1. Εκδόσεις Πατάκη
  2. Ίδρυμα Κωνσταντίνος Κ. Μητσοτάκης
 3. 2008