Βερυκοκάκη - Αρτέμη, Αγγέλα

  1. Πρόσωπο
  2. Ελληνίδα