Βερυκοκάκη - Αρτέμη, Αγγέλα

 1. Πρόσωπο
 2. Ελληνίδα
 3. Μεταφραστής
 4. Γυναίκα
  1. 318508 ⟶ Βερυκοκάκη - Αρτέμη, Αγγέλα
  1. 0000 0000 7491 2580 ⟶ Πατήστε εδώ
  1. 106832007 (Personal) ⟶ Verykokakē-Artemē, Angela
 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA