Ελληνική Εταιρεία Μελέτης και Επιστημονικού Προβληματισμού (ΕΛΕΜΕΠ)

  1. Οργανισμός
  2. Φορείς έρευνας ελληνικής ιστορίας
    1. 158315555 (Corporate) ⟶ Hellēnikē Hetairia Meletēs kai Epistēmonikou Provlēmatismou
  3. Original: AltSol Company. - Rules: RDA