Σεμινάριο "Ελλάδα: Κατοχή, Αντίσταση, Εμφύλιος"

  1. Γεγονός
  2. Συνέδρια σχετικά με την ελληνική ιστορία της δεκαετίας του 1940
  3. 12 Μαίου 1978
  4. 13 Μαίου 1978
  5. Λονδίνο
  6. Ελληνική Εταιρεία Μελέτης και Επιστημονικού Προβληματισμού (ΕΛΕΜΕΠ) - Ένωση Ελλήνων Πανεπιστημιακών Δυτικής Ευρώπης (ΕΕΠΔΕ)
  7. Ελληνική
    1. Το σεμινάριο με θέμα «Ελλάδα: Κατοχή, Αντίσταση, Εμφύλιος» πραγματοποιήθηκε στις 12 με 13 Μαΐου 1978 στο London School of Economics. Είχε διοργανωθεί από το Βρετανικό Παράρτημα της Ελληνικής Εταιρεία Μελέτης και Επιστημονικού Προβληματισμού (ΕΛΕΜΕΠ) και το Βρετανικό παράρτημα της Ένωσης Ελλήνων Πανεπιστημιακών Δυτικής Ευρώπης (ΕΕΠΔΕ). Πρόκειται για την πρώτη διεθνή επιστημονική συνάντηση στην οποία περιέχεται στη θεματική της ο ελληνικός εμφύλιος πόλεμος. Στο σεμινάριο συμμετείχαν 230 περίπου έλληνες και ξένοι, πολλοί εκ των οποίων ήταν άτομα που είχαν συμμετάσχει στα γεγονότα της περιόδου, όπως ο Θανάσης Χατζής και ο Βρετανός Nicholas Hammond.

  8. Original: AltSol Company. - Rules: RDA