Ένωση Ελλήνων Πανεπιστημιακών Δυτικής Ευρώπης (ΕΕΠΔΕ)

  1. Οργανισμός
    1. 493634 ⟶ Ένωση Ελλήνων Πανεπιστημιακών Δυτικής Ευρώπης
    1. 261725502 (Corporate) ⟶ Henōsē Hellēnōn Panepistēmiakōn Dytikēs Eurōpēs
  2. Original: AltSol Company. - Rules: RDA