Από την Αντίσταση στον Εμφύλιο πόλεμο - Αθήνα: Νέα Σύνορα, 1982.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Σαράφη, Μάριον (1913-1999)
  1. Βερυκοκάκη - Αρτέμη, Αγγέλα
  1. Αθήνα
  1. Νέα Σύνορα
 3. 1982
 4. 237 σελίδες 21 εκατοστά
 5. Ιστορία : Νέα Σύνορα ; 11.
  1. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ)ΙΣΤ-127-OE
  2. Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ)Α1/2
  1. Το βιβλίο αυτό συμβάλλει στην απόδοση του αντιστασιακού δικαίου: πρωταγωνιστές των γεγονότων και νεώτεροι μελετητές τους εισηγούνται εδώ τις απόψεις τους για κρίσιμα θέματα εκείνης της εποχής ή συζητούν τις αντιρρήσεις τους. Και οι εισηγήσεις είναι θεμελιωμένες σε ντοκουμέντα από τα βρετανικά και γερμανικά αρχεία, που πρόσφατα ήρθαν στη δημοσιότητα, και σε άλλες μαρτυρίες. 

 6. 938.764 ΑΠΟ
 7. W0373-02
 8. Original: AltSol Company. - Rules: RDA