Νότια Πελοπόννησος, 1935-1950 - Αθήνα: Εκδόσεις Αλφειός-Σύλλογος Φιλολόγων Μεσσηνίας, 2009.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Καρακατσιάνης, Ιωάννης Δ
  1. Αθήνα
  1. Εκδόσεις Αλφειός
  2. Σύλλογος Φιλολόγων Μεσσηνίας
 3. 2009