Νότια Πελοπόννησος, 1935-1950 - Αθήνα: Εκδόσεις Αλφειός-Σύλλογος Φιλολόγων Μεσσηνίας, 2009.

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Αθήνα
    1. Εκδόσεις Αλφειός
    2. Σύλλογος Φιλολόγων Μεσσηνίας
  3. 2009