Καρακατσιάνης, Ιωάννης Δ. Νότια Πελοπόννησος, 1935-1950

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Καρακατσιάνης, Ιωάννης Δ
 2. Βιβλιογραφικά συλλογικά έργα
 3. 2009
 4. Ελληνικά
  1. Πριν 1940 - Μέχρι 12/1949
  1. Πελοπόννησος
  1. Τοπικές διαστάσεις
  1. W0374
  1. Με τον παρόντα τόμο επιχειρείται μια καθοριστική παρέμβαση στην επιστημονική παράθεση νέων ιστορικών στοιχείων για το νοτιο-πελοποννησιακό χώρο της περιόδου 1935-1950 από όλες τις σφαίρες δραστηριότητας. Έτσι το παρόν έργο συνιστά σαφώς έναν μεταγενέστερο διαχρονικό οδηγό σε κάθε διεισδυτικό μελλοντικό ερευνητή, ο οποίος θα επιθυμήσει να φωτίσει, πλήρως κι ολόπλευρα κατά την εν λόγω περίοδο, κάποια συγκεκριμένη θεματική πτυχή σ' έναν καθορισμένο γεωγραφικό νοτιο-πελοποννησιακό χώρο.

   Το "Νότια Πελοπόννησος 1935-1950" επιχειρεί, αφού λάβει υπόψη του τη μέχρι τώρα βιβλιογραφία για την εν λόγω περίοδο σε κάθε τόπο της γεωγραφικής της ακτίνας (Νότια Ηλεία, Νότια Αρκαδία, Μεσσηνία, Λακωνία), να συνθέσει τα στοιχεία και τις ερμηνείες της και να προχωρήσει παραπέρα, προσφέροντας νέα στοιχεία για το χώρο, τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο ή και νέες ερμηνευτικές προοπτικές, τις οποίες οι συντάκτες των άρθρων προκρίνουν. Στις σελίδες του έργου συνταξιδεύουμε με τους συγγραφείς σε ένα γοητευτικό ταξίδι στην ιστορία της περιοχής. Μας ξετυλίγονται τα κύματα βίας στην περιοχή κι οι ερμηνείες τους από τις διαφορετικές εστίες των φορέων τους, παρακολουθούμε τα οικονομικά στοιχεία, που συγκρότησαν το γίγνεσθαι του τόπου, πληροφορούμαστε για τις κεντρικές ζυμώσεις σχετικά με τα τοπικά δρώμενα της περιοχής, συγκρίνουμε τις αυτοδιοικητικές πρωτοβουλίες και τους μετακατοχικούς απόηχους με ανάλογες περιπτώσεις σε γειτονικές περιοχές, (συν)εξετάζουμε αυτοβιογραφικά κείμενα ανθρώπων, που μετείχαν στην πολιτική και πολιτιστική ζωή του τόπου, σχολιάζουμε την πολιτιστική ζωή μεγάλων νοτιο-πελοποννησιακών πόλεων.

   Έτσι ο τόμος μπορεί να αποτελέσει από τη μια μεριά ένα χρήσιμο εργαλείο για τον ερευνητή της περιόδου ή το φοιτητή της ιστορίας του τόπου και παράλληλα από την άλλη μεριά να ενημερώσει κάθε πολίτη της ευρύτερης περιοχής ή καταγόμενο από αυτήν για δρώμενα και καταστάσεις στη νότια Πελοπόννησο μια "δύσκολη" περίοδο, την περίοδο 1935-1950.

 5. Original: . - Rules: RDA