Η δίωξη των δοσιλόγων της Κατοχής στην Πάτρα : τα πρακτικά των δικών και οι εφημερίδες της Πάτρας - Αθήνα: Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, 2007.

 1. Έκδοση
 2. Ηλεκτρονικό βιβλίο
  1. Δωσίλογοι
  2. Δικαστικές διαστάσεις
  1. Νικητόπουλος, Γιώργος
  1. Αθήνα
  1. Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας
 3. 2007