Νικητόπουλος, Γιώργος. Η δίωξη των δοσιλόγων της Κατοχής στην Πάτρα : τα πρακτικά των δικών και οι εφημερίδες της Πάτρας

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Νικητόπουλος, Γιώργος
 2. Ακαδημαϊκά έργα
 3. 2007
 4. Ελληνικά
  1. Από 10/1944 - Μέχρι 12/1949
  1. Πάτρα
  1. Δικαστικές διαστάσεις
  2. Δωσίλογοι
  1. W0377
  1. Η παρούσα εργασία έχει σαν στόχο τη διερεύνηση των αποτελεσμάτων των δικών κατά των δοσιλόγων .Η προσπάθεια για ιδεολογική και πολεμική επικράτηση των δύο “στρατοπέδων ”, δεξιάς και αριστεράς , που είχαν δημιουργηθεί , θα είναι το δεύτερο στοιχείο που θα βοηθήσει στην ανάλυση των διαδικασιών στο δικαστήριο. Τα πρακτικά των δικών του 1945 και η παράλληλη ανάγνωση των εφημερίδων της εποχής , θα αποδείξει το πραγματικό διακύβευμα πέρα από όποιες νομικές διαδικασίες. Οι δίκες αδυνατούν από μόνες τους να εξηγήσουν συμπεριφορές , κρίσεις και στερεότυπα.
   Η έρευνα επεκτάθηκε και σε αρχεία του Αγγλικού Υπουργείου Εξωτερικών αλλά και σε Γερμανικά αρχεία της Κατοχής ούτως ώστε τα συμπεράσματα να είναι πιο ασφαλή. Η υφιστάμενη, επί του συγκεκριμένου θέματος, βιβλιογραφία παραμένει δύσκολο να διευκρινίσει ορισμένες πτυχές διότι αδυνατεί να κατανοήσει τη σκέψη και τις “ανάγκες” του αντιπάλου γι’ αυτό και δεν αναζητά ερείσματα των πράξεών τους.

   Επιβλέπων καθηγητής της εργασίας ήταν ο Προκόπης Παπαστράτης

  1. Πλήρης πρόσβαση από Πάνδημο
 5. Original: . - Rules: RDA