Εθνική Οργάνωσις Βασιλοφρόνων (ΕΟΒ)

  1. Οργανισμός
  2. Μάρτιος 1943
  3. Μεσσηνία (Νομός) - Επαρχία Ολυμπίας - Επαρχία Τριφυλίας
  4. Αντιστασιακές οργανώσεις γερμανικής κατοχής
    1. Η Εθνική Οργάνωση Βασιλοφρόνων ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 1943 στο νομό Μεσσηνίας και μετείχαν σε αυτή βασιλόφρονες αξιωματικοί του στρατού και πολίτες. 

  5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA