Κομπιλάκου, Βασιλική. Η σύγκρουση ΕΛΑΣ-ΕΣ/ΕΟΒ στη Νότια Πελοπόννησο μέσα από τις αναμνήσεις του Ναπολέοντα Παπαγιαννόπουλου

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Κομπιλάκου, Βασιλική (1975-)
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 2009
 4. Ελληνικά
  1. Από 1943 - Μέχρι 09/1944
  1. Επαρχία Ολυμπίας
  2. Επαρχία Τριφυλίας
  1. Κατοχικές εμφύλιες συγκρούσεις
  2. Τοπικές διαστάσεις
  1. Παπαγιαννόπουλος, Ναπολέων (1920-2012)
  2. Εθνικός Στρατός (Αντιστασιακή οργάνωση)
  3. Εθνική Οργάνωσις Βασιλοφρόνων (ΕΟΒ)
  4. Ελληνικός Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός (ΕΛΑΣ)
  1. W0374/08
  1. Η συμβολή αυτή περιέχεται στο συλλογικό έργο «Νότια Πελοπόννησος, 1935-1950» που κυκλοφόρησε το 2009, στις σελίδες 205-227.

 5. Original: . - Rules: RDA
  1. Καρακατσιάνης, Ιωάννης Δ [Επιμελητής]. Νότια Πελοπόννησος, 1935-1950