Το Μακεδονικό στα ξένα αρχεία : απόρρητα έγγραφα Γιουγκοσλαβίας και Βουλγαρίας (1950-1967) - Αθήνα: Μίλητος, 2008.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Μακεδονικό ζήτημα
  2. Πολιτικοί πρόσφυγες
  3. Αρχειακές πηγές
  1. Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών (ΕΜΣ)
  2. Κολιόπουλος, Ιωάννης Σ. (1942-)
  3. Μιχαηλίδης, Ιάκωβος Δ.
  1. Αθήνα
  1. Μίλητος
 3. 2008