Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών (ΕΜΣ). Το Μακεδονικό στα ξένα αρχεία : απόρρητα έγγραφα Γιουγκοσλαβίας και Βουλγαρίας (1950-1967)

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών (ΕΜΣ)
  2. Κολιόπουλος, Ιωάννης Σ. (1942-)
  3. Μιχαηλίδης, Ιάκωβος Δ.
 2. Βιβλιογραφικά συλλογικά έργα
 3. 2008
 4. Ελληνικά
  1. Μετά 1950
  1. Μακεδονία
  2. Γιουγκοσλαβία
  3. Βουλγαρία
  1. Μακεδονικό ζήτημα
  2. Αρχειακές πηγές
  3. Πολιτικοί πρόσφυγες
  1. W0380
  1. Η ανά χείρας μελέτη στηρίζεται σε εκατοντάδες απόρρητα έγγραφα της Γιουγκοσλαβίας και της Βουλγαρίας, γραμμένα μεταξύ των ετών 1950-1967. Τα έγγραφα αυτά, μετά την άρση του απορρήτου, οι ειδικοί επιστήμονες-ερευνητές της Εταιρείας, κάτοχοι των βαλκανικών γλωσσών, εντόπισαν, επέλεξαν, προμηθεύθηκαν από τα Κρατικά Αρχεία των προαναφερομένων γειτονικών χωρών και μελέτησαν. Χρειάσθηκαν κοπιώδεις επιτόπιες έρευνες, αλλεπάλληλες αποστολές και προηγουμένως βαθειά γνώση του ζητήματος καθώς επίσης η πρόθυμη συνδρομή των ανωτέρω Κρατικών Αρχείων, τα οποία ευχαριστεί εγκάρδια η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Αυτή η διαβαλκανική επιστημονική συνεργασία φανερώνει ότι, παρά τα επιφαινόμενα και τις προκαταλήψεις περί τα Βαλκάνια, υπάρχουν σ’ όλες τις βαλκανικές χώρες ικανοί επιστήμονες και ισχυροί παράγοντες, ανοικτοί στον διάλογο με τη νωπή ακόμη κοινή δραματική Ιστορία, αποφασισμένοι να δείξουν στους λαούς τους ένα πολύ καλύτερο μέλλον με νηφαλιότητα, με σεβασμό του αντιλόγου, με κατανόηση του διαφορετικού και με προσήλωση στην αναζήτηση του αληθινού. Είθε το παράδειγμα να επεκταθεί και να κατακτηθεί από όλους. Ευελπιστούμε βάσιμα ότι σύντομα, σε συνεργασία με τα Κρατικά Αρχεία των γειτόνων μας, τα απόρρητα και ιδιαίτερα κρίσιμα αυτά έγγραφα θα εκδοθούν αυτούσια, ώστε να αποτελέσουν αξιόπιστη βάση δεδομένων για κάθε ενδιαφερόμενο.

   (Από τον πρόλογο του έργου)

  1. Πλήρη πρόσβαση στο έργο από ΕΜΣ
 5. Original: . - Rules: RDA