Το Μακεδονικό στις σχέσεις Ελλάδος - Γιουγκοσλαβίας : απόρρητα έγγραφα 1949-1967 - Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη-Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών (ΕΜΣ), 2012.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Κατσάνος, Κωνσταντίνος
  1. Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών (ΕΜΣ)
  2. Αρχείο Γιουγκοσλαβίας
  1. Θεσσαλονίκη
  1. Αφοί Κυριακίδη
  2. Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών (ΕΜΣ)
 3. 2012