Το Μακεδονικό στις σχέσεις Ελλάδος - Γιουγκοσλαβίας : απόρρητα έγγραφα 1949-1967 - Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη-Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών (ΕΜΣ), 2012.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Κατσάνος, Κωνσταντίνος
  1. Αρχείο Γιουγκοσλαβίας
  2. Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών (ΕΜΣ)
  1. Θεσσαλονίκη
  1. Αφοί Κυριακίδη
  2. Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών (ΕΜΣ)
 3. 2012