Η Ελλάδα και οι πρώην Ανατολικές χώρες στον Ψυχρό Πόλεμο : ανέκδοτες αρχειακές πηγές από την Ουγγαρία, την Πολωνία, την Τσεχοσλοβακία, την Ανατολική Γερμανία και τη Σοβιετική Ένωση - Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (ΠΑΜΑΚ), 2015.

 1. Έκδοση
 2. Ηλεκτρονικό βιβλίο
  1. Διεθνείς διαστάσεις
  2. Ψυχρός πόλεμος
  3. Αρχειακές πηγές
  1. Δορδανάς, Στράτος Ν. (1968-)
  2. Πασχαλούδη, Ελένη
  1. Θεσσαλονίκη
  1. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (ΠΑΜΑΚ)
 3. 2015
  1. Εισαγωγή
   Κεφάλαιο 1: ΟΥΓΓΑΡΙΑ
   Κεφάλαιο 2: ΠΟΛΩΝΙΑ
   Κεφάλαιο 3: ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑ
   Κεφάλαιο 4: ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
   Κεφάλαιο 5: ΕΣΣΔ