Η Ελλάδα και οι πρώην Ανατολικές χώρες στον Ψυχρό Πόλεμο : ανέκδοτες αρχειακές πηγές από την Ουγγαρία, την Πολωνία, την Τσεχοσλοβακία, την Ανατολική Γερμανία και τη Σοβιετική Ένωση

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Δορδανάς, Στράτος Ν. (1968-)
  2. Πασχαλούδη, Ελένη
 2. Βιβλιογραφικά συλλογικά έργα
 3. 2015
 4. Ελληνικά
  1. Από 03/1945 - Μετά 1950
  1. Ουγγαρία
  2. Πολωνία
  3. Τσεχοσλοβακία
  4. Λαϊκή Δημοκρατία της Γερμανίας
  5. Σοβιετική Ένωση
  1. Ψυχρός πόλεμος
  2. Διεθνείς διαστάσεις
  3. Αρχειακές πηγές
  1. W0382
  1. Η έρευνα διεξήχθη στο πλαίσιο του προγράμματος «Θαλής» με τίτλο: «Η Ελλάδα από τον Β’ Παγκόσμιο στον Ψυχρό Πόλεμο: Διεθνείς Σχέσεις και εσωτερικές εξελίξεις»˙ στον τόμο συμπεριλαμβάνεται ένα μικρό μόνο μέρος των αρχειακών πηγών που συγκεντρώθηκαν από τους ερευνητές κατά τη διάρκεια του προγράμματος και θεωρήθηκαν από τους επιμελητές πιο αντιπροσωπευτικές του θέματος και της περιόδου. Όπου κρίθηκε σκόπιμο οι επιμελητές επενέβησαν φιλολογικά για να διορθώσουν γλωσσικές αβλεψίες και να καταστήσουν τα μεταφρασμένα έγγραφα περισσότερο ευανάγνωστα και κατανοητά στον αναγνώστη. Η ομοιομορφία ήταν επίσης ένας από τους βασικούς επιδιωκόμενους στόχους, αν και δεν εξασφαλίστηκε στην επιθυμητή έκταση για λόγους που σχετίζονται και με τη διαφορετική πηγή προέλευσης των εγγράφων.

   Ο εντοπισμός, η συλλογή και η μετάφραση του αρχειακού υλικού έγινε από τους Νίκο Φωκά (Ουγγαρία), Angelica Wudalas (Πολωνία), Katarina Kralova και Κώστα Τσίβο (Τσεχοσλοβακία), Στράτο Δορδανά (αρχείο Στάζι, Ανατολική Γερμανία), Ίρμα Παπαδοπούλου και Βικτώρια Ουρουμίδου (Σοβιετική Ένωση). Η δημοσίευση της συλλογής αυτής εγγράφων αντιπροσωπεύει ένα μικρό μόνο δείγμα της τεράστιας δυναμικής που διαθέτουν τα συγκεκριμένα αρχεία στην προώθηση εν γένει των μελετών για τον Ψυχρό Πόλεμο και στη συμπλήρωση των μέχρι σήμερα αθέατων όψεων του ελληνικού Εμφυλίου Πολέμου ως εθνικό συμβάν αλλά και ως πτυχή του διεθνούς μεταπολεμικού περιβάλλοντος.


   (Από την εισαγωγή του έργου)

  1. Ψηφιακή πρόσβαση στο έργο από το πρόγραμμα «Θαλής : Η Ελλάδα από τον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο στον Ψυχρό πόλεμο: Διεθνείς σχέσεις και εσωτερικές εξελίξεις»
 5. Original: . - Rules: RDA