Νάλτσας Χριστόφορος Α. (1896-1980)

 1. Πρόσωπο
 2. 1896
 3. 1980
 4. Μοναστήρι (ΠΓΔΜ)
 5. Έλληνας
  1. Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (ΙΜΧΑ)
  1. Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών (ΕΜΣ)
  1. Κυβέρνηση 1945 (Απριλίου) Πέτρου Βούλγαρη
  2. Κυβέρνηση 1945 (Νοεμβρίου) Παναγιώτη Κανελλόπουλου