Τα δέκα θανάσιμα αμαρτήματα του ΚΚΕ : επίσημα κείμενα - Αθήνα: Εκδόσεις Ι. Σιδέρης, 1984.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Κομματικές διαστάσεις
  1. Μέρτζος, Νικόλαος Ι. (1936-)
  1. Αθήνα
  1. Εκδόσεις Ι. Σιδέρης
 3. 1984