Καράβης, Περικλής-Στέλιος

  1. Πρόσωπο
  2. Έλληνας