Καράβης, Περικλής-Στέλιος

  1. Πρόσωπο
  2. Έλληνας
  3. Ερευνητής
  4. Δημιουργοί επιστημονικών έργων
  5. Άνδρας
    1. Ο Στέλιος Περικλής Καράβης είναι διδάκτορας Ιστορίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

  6. Academia.edu
  7. Original: AltSol Company. - Rules: RDA