Θυμόμαστε, διδασκόμαστε, προχωράμε! : με τον ΕΛΑΣ και τον ΔΣΕ στην Κεντρική Μακεδονία - 1η έκδοση. - Αθήνα: Α/συνέχεια, 2010.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Προσωπικές μαρτυρίες
  1. Μεταλλίδης, Ηλίας (1925-2017)
  1. Σκαλιδάκης, Γιάννης (1977-)
 3. 1η έκδοση
  1. Αθήνα
  1. Α/συνέχεια
 4. 2010
  1. Εισαγωγή (Γιάννη Σκαλιδάκη) - Αφιέρωση - Πρόλογος - 1. Πριν την Κατοχή - 2. Κατοχή στο Κιλκίς -
   3. Απελευθέρωση - 4. Εμφύλιος στην Κεντρική Μακεδονία - Παράρτημα - Θύματα Ξηροβρύσης στις 20.11.1946 - Αυτοβιογραφικό Σημείωμα Ηλία Μεταλλίδη