Γεγονότα της Τασκένδης (Σεπτέμβρης 1955)

  1. Γεγονός
  2. Κομματικά γεγονότα του ελληνικού εμφυλίου
  3. Ιούνιος 1955
  4. Σεπτέμβριος 1955
  5. Τασκένδη
  6. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (ΚΚΕ) - Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (ΚΚΕ). Κομματική Οργάνωση Τασκένδης (ΚΟΤ) - Ζαχαριάδης, Νίκος (1903-1973) - Δημητρίου, Πάνος (1917-2017) - Βλαντάς, Δημήτρης (1908-1985)
  7. Ελληνική
    1. Ο όρος  «Γεγονότα της Τασκένδης» αφορά τις συγκρούσεις μεταξύ των μελών της Κομματικής Οργάνωσης Τασκένδης (ΚΟΤ) του ΚΚΕ που πραγματοποιήθηκαν το Φθινόπωρο του 1955 και αφορούσαν τον έλεγχο της κομματικής οργάνωσης. Έλαβαν μέρος σε αυτά οπαδοί της τότε ηγεσίας του κόμματος, που υποστήριζαν την ηγετική ομάδα του γενικού γραμματέα Νίκου Ζαχαριάδη, και αντιηγετικά μέλη του κόμματος που επέρριπταν ευθύνες στην ηγεσία του κόμματος για την ήττα του εμφυλίου. Τα βίαια επεισόδια οδήγησαν στην επέμβαση της ηγεσίας του ΚΚΣΕ στα εσωτερικά του ΚΚΕ, στην σύγκλιση της 6ης Πλατειάς Ολομέλειας του ΚΚΕ (Μάρτιος 1956),  στη διαγραφή του Νίκου Ζαχαριάδη και χιλιάδων υποστηρικτών του από το ΚΚΕ και στην εκλογή νέας ηγεσία υπό τον Κώστα Κολιγιάννη.

  8. Original: AltSol Company. - Rules: RDA