Δημητρίου, Πάνος (1917-2017)

  1. Πρόσωπο
  2. 19 Αυγούστου 1917
  3. 01 Φεβρουαρίου 2017
  4. Θεσσαλονίκη
  5. Θεσσαλονίκη
  6. Έλληνας
    1. Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας (ΔΣΕ)
    1. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας Εσωτερικού (ΚΚΕ Εσ.)