Ένας δάσκαλος καπετάνιος : καταγράφει και αξιολογεί τη δεκαετία 1940-1950 : ελληνοϊταλικός πόλεμος, γερμανική κατοχή, εθνική αντίσταση, εμφύλιος πόλεμος - 1η έκδοση. - Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Κώδικας, 2004.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Προσωπικές μαρτυρίες
  1. Γκανάτσιος, Βασίλης [Χείμαρρος] (1915-2018)
 3. 1η έκδοση
  1. Θεσσαλονίκη
  1. Εκδόσεις Κώδικας
 4. 2004
  1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ - ΠΡΟΛΟΓΟΣ - ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΙΤΑΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΕΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1940 - 
   ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΒΑΡΚΙΖΑ - ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ - ΕΠΙΛΟΓΟΣ