Θεμιστοκλής Π. Σοφούλης : πολιτική βιογραφία - Αθήνα: Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, 2014.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Βιογραφίες
  2. Πολιτικές διαστάσεις
  1. Χουρχούλης, Διονύσης
  1. Χατζηβασιλείου, Ευάνθης (1966-)
  1. Αθήνα
  1. Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία
 3. 2014
  1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΑΠΟ ΤΗ ΣΑΜΟ ΣΤΗ ΣΑΜΟ, 1860-1914
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΚΗΝΗ: Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ, 1914-1923
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: ΗΓΕΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΩΝ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ, 1923-1932
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΟΙ ΑΝΤΙΒΕΝΙΖΕΛΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ, 1933-1941
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: ΚΑΤΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ, 1941-1944
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ: ΔΕΚΕΜΒΡΙΑΝΑ, ΒΑΡΚΙΖΑ ΚΑΙ ΕΜΦΥΛΙΟΣ, 1944-1949
   ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ
   ΠΗΓΕΣ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
   ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΝΟΜΑΤΩΝ