Θεμιστοκλής Π. Σοφούλης : πολιτική βιογραφία

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Χουρχούλης, Διονύσης
  1. Χατζηβασιλείου, Ευάνθης (1966-)
 2. Βιβλιογραφικά έργα [προσώπων]
 3. 2014
 4. Ελληνικά
  1. Πριν 1940 - Μέχρι 12/1949
  1. Βιογραφίες
  2. Πολιτικές διαστάσεις
  1. Σοφούλης, Θεμιστοκλής Π. (1860-1949)
  2. Κόμμα Φιλελευθέρων
  1. W0404
  1. Ο Θεμιστοκλής Σοφούλης υπήρξε ο μακροβιότερος από τους κυριότερους πρωταγωνιστές της ελληνικής πολιτικής ζωής, όσων έδρασαν από τις αρχές έως τα μέσα του 20ού αιώνα. Γεννήθηκε στη Σάμο το 1860 και απεβίωσε στην Αθήνα το 1949, σε ηλικία 89 ετών. Δηλαδή, γεννήθηκε νωρίτερα, αλλά και απεβίωσε μετά το θάνατο προσωπικοτήτων που σημάδεψαν τη σύγχρονη ελληνική ιστορία, κυρίως από το κίνημα στο Γουδί το 1909 έως την έκρηξη του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, όπως, λόγου χάρη, των βασιλέων Κωνσταντίνου Α' (1868-1923) και Γεωργίου Β' (1890-1947), του Ελευθέριου Βενιζέλου (1864-1936), του Γεωργίου Καφαντάρη (1873-1946), του Ανδρέα Μιχαλακόπουλου (1875-1938), του Αλέξανδρου Παπαναστασίου (1876-1936), του Ιωάννη Μεταξά (1871-1941), του Παναγή Τσαλδάρη (1868-1936)- και βέβαια άλλων, οι οποίοι δεν βρήκαν φυσικό θάνατο, όπως οι εκτελεσθέντες το 1922 αντιβενιζελικοί ηγέτες.
   Η πολιτική δράση, λοιπόν, του Θεμιστοκλή Σοφούλη χρονικά εκτείνεται από το 1898, όταν άρχισε να πολιτεύεται στη Σάμο, έως το θάνατό του τον Ιούνιο του 1949, ως πρωθυπουργός της Ελλάδας. Έδρασε σε πέντε διαφορετικές περιόδους: στην περίοδο 1898-1912, στη δεκαετία της μεγάλης εξόρμησης, 1912-1922, στην περίοδο του ελληνικού Μεσοπολέμου, στον πόλεμο 1940-1941 και την τριπλή κατοχή της χώρας έως την απελευθέρωση του 1944, και στην περίοδο του ελληνικού Εμφυλίου Πολέμου που συνέπεσε με την πρώτη φάση του Ψυχρού Πολέμου στη διεθνή πολιτική σκηνή. Η μελέτη, λοιπόν, της δράσης του Σοφούλη παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον, έστω και αν ληφθεί υπόψη μόνο το χρονικό, καθώς και το γεωγραφικό εύρος της -από το σχετικά μικρό νησί της Σάμου, με ιδιότυπο ακόμη τότε καθεστώς υπό την επικυριαρχία του σουλτάνου, μέχρι το ελεύθερο ελληνικό κράτος. [...] 

   (Από την εισαγωγή του έργου)

 5. Original: . - Rules: RDA