Επανάσταση και αντεπανάσταση στην Ελλάδα (1936-1974) - Αθήνα: Εκδόσεις Μπουκουμάνη, 1974.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Fischer, Walter
  2. Rondholz, Eberhard (1938-)
  3. Φαράντος, Γεώργιος Δ.
  1. Φαράντος, Γεώργιος Δ.
  1. Αθήνα
  1. Εκδόσεις Μπουκουμάνη
 3. 1974