Επανάσταση και αντεπανάσταση στην Ελλάδα (1936-1974)

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Fischer, Walter
  2. Rondholz, Eberhard (1938-)
  3. Φαράντος, Γεώργιος Δ.
 2. Βιβλιογραφικά έργα [προσώπων]
 3. 1974
 4. Γερμανικά
  1. Πριν 1940 - Μετά 1950
  1. W0406
  1. Ένα μεγάλο μέρος του έργου αυτού είχε δημοσιευτεί στο περιοδικό «Das Argument”, τεύχος 57 (12. Jahrgang 1970), σελίδες 95-163 με τίτλο «Revolution und Konterrevolution in Griechenland 1936-1970» και συγγραφείς τους Walter Fischer και Eberhard Rondholz. Αμέσως μετά την πτώση της δικτατορίας, το 1974, το έργο συμπληρώθηκε με τη συμβολή του Γεώργιου Φαράντου, ο οποίος έκανε και την μετάφρασή του, και κυκλοφόρησε στα ελληνικά με τίτλο «Επανάσταση και αντεπανάσταση στην Ελλάδα (1936-1974)».

 5. Original: . - Rules: RDA