Σταυριανός, Λευτέρης Σ. (1913-2004)

  1. Πρόσωπο
  2. 1913
  3. 23 Μαρτίου 2004
  4. Vancouver
  5. San Diego (California)
  6. Ελληνοκαναδός