Κωφός, Ευάγγελος. The impact of the Macedonian question on civil conflict in Greece (1943-1949)

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Κωφός, Ευάγγελος (1934-)
 2. Βιβλιογραφικά έργα [προσώπων]
 3. 1989
 4. Αγγλικά
  1. Από 1943 - Μέχρι 12/1949
  1. Μακεδονικό ζήτημα
  1. W0408
  1. Essay presented at the Copenhagen Conference on 'Greece during the Civil War' (3-5 June 1987) sponsored by the Lehrman Institute of New York

 5. Original: . - Rules: RDA