ΚΚΕ : τα πρώτα τριάντα χρόνια 1918-1949 - Αθήνα: Ελληνική Ευρωεκδοτική, 1987.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Κούσουλας, Δημήτριος Γ. (1923-2012)
  1. Woodhouse, Christopher Montague (1917-2001)
  1. Αθήνα
  1. Ελληνική Ευρωεκδοτική
 3. 1987