Το τίμημα της ελευθερίας : η Ελλάς εις τον διεθνή στίβον 1939-1953 - Αθήνα: Χωρίς όνομα, 1955.

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Κούσουλας, Δημήτριος Γ. (1923-2012)
    1. Αθήνα
    1. Χωρίς όνομα
  3. 1955