Αναμνήσεις από την εθνική αντίσταση και την καταστολή της κομμουνιστικής ανταρσίας 1941-1949 - Αθήνα: Εκδόσεις Ήλεκτρον, 2006.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Προσωπικές μαρτυρίες
  1. Λαδάς, Ιωάννης Ηλ. (1920-2010)
  1. Αθήνα
  1. Εκδόσεις Ήλεκτρον
 3. 2006