Λαδάς, Ιωάννης Ηλ. Αναμνήσεις από την εθνική αντίσταση και την καταστολή της κομμουνιστικής ανταρσίας 1941-1949

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Λαδάς, Ιωάννης Ηλ. (1920-2010)
 2. Βιβλιογραφικά έργα [προσώπων]
 3. 2006
 4. Ελληνικά
  1. Από 10/1940 - Μέχρι 12/1949
  1. Πελοπόννησος
  1. Προσωπικές μαρτυρίες
  1. Εθνικός Στρατός (Αντιστασιακή οργάνωση)
  1. W0413
 5. Original: . - Rules: RDA