Στο πέτρινο γεφύρι - Καλαμπάκα: Γένεσις, 2010.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Προσωπικές μαρτυρίες
  1. Τσαγκρασούλης, Αθανάσιος Δ.
  1. Καλαμπάκα
  1. Γένεσις
 3. 2010