Τσαγκρασούλης, Αθανάσιος Δ. Στο πέτρινο γεφύρι

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Τσαγκρασούλης, Αθανάσιος Δ.
 2. Βιβλιογραφικά έργα [προσώπων]
 3. 2006
 4. Ελληνικά
  1. Από 10/1940 - Μέχρι 12/1949
  1. Καστράκι (Καλαμπάκα)
  1. Προσωπικές μαρτυρίες
  1. W0414
  1. Ο Αθανάσιος Δ. Τσαγκρασούλης στο έργο «Το πέτρινο γεφύρι» καταγράφει τις παιδικές του μνήμες από τη δεκαετία του 1940, όπως τις βίωσε στο χωριό του, το Καστράκι Καλαμπάκας. Στο μεγαλύτερο μέρος του έργου γίνεται αναφορά στον μεγαλύτερο αδελφό του Άρη Τσαγκρασούλης που συμμετείχε στον ΕΛΑΣ και στο ΔΣΕ.

 5. Original: . - Rules: RDA