Ζιάγκος, Νίκος Γ. Παραλειπόμενα από τη δεκαετία 1940-1949

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Ζιάγκος, Νίκος Γ. (1916-2005)
 2. Βιβλιογραφικά έργα [προσώπων]
 3. 1990
 4. Ελληνικά
  1. Από 10/1940 - Μέχρι 12/1949
  1. Στρατιωτικές διαστάσεις
  1. W0432
  1. Στο έργο «Παραλειπόμενα από τη δεκαετία 1940-1949» ο Νίκος Ζιάγκος συμπληρώνει και διορθώνει τα προηγούμενα έργα του για τη δεκαετία του 1940 “Αγγλικός ιμπεριαλισμός και εθνική αντίσταση” και “Νέες σελίδες από τον εμφύλιο πόλεμο”. Ο εμφύλιο καταλαμβάνει ένα σημαντικό μέρος του έργου (σελίδες 178-240 της 1ης έκδοσης)

 5. Original: . - Rules: RDA