Ποιος σκότωσε τον Πολκ; : μια πολιτική δολοφονία και δικαστική πλάνη - Αθήνα: Προσκήνιο, 2003.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Πολιτικές δολοφονίες
  2. Δικαστικές διαστάσεις
  1. Βούρβαχης, Ελευθέριος Αγγ. (1941-)
  1. Αθήνα
  1. Προσκήνιο
 3. 2003
  1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ : Αντώνης Ρουπακιώτης - ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΑΠΟ ΤΗ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΔΙΚΗ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ Η ΔΙΚΗ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΚΑΤΑΔΙΚΗ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΟΙ ΔΙΚΕΣ ΣΤΟΝ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ - ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ