Οι προστάτες - Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 1977.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Διεθνείς διαστάσεις
  2. Πολιτικές διαστάσεις
  1. Χατζόπουλος, Αχιλλέας (1939-2001)
  1. Αθήνα
  1. Εκδόσεις Παπαζήση
 3. 1977